Agent Rehabilitador

Què és l’Agent Rehabilitador?

L'Agent Rehabilitador és el professional que centralitza totes les necessitats derivades de la Rehabilitació de l'Habitatge i de la gestió dels ajuts públics, realitzant un servei "clau en mà". Així, l'Agent Rehabilitador s'ocupa d'identificar les solucions adequades per a la COMUNITAT DE PROPIETARIS, dur a terme tots els tràmits necessaris per sol·licitar els ajuts, obtenir finançament i executar totes les fases del projecte de rehabilitació fins a la finalització.

Quines funcions té un agent rehabilitador?

 • Sol·licitar les subvencions i obtenir finançament
 • Elaborar tots els informes de rehabilitació de l'habitatge.
 • Assumir el compromís de dur a terme el control de les obres dins el termini establert.
 • Aconseguir l'estalvi energètic més gran possible de l'habitatge.
 • Dur a terme un acompanyament personalitzat.
 • Facilitar la gestió administrativa de llicències d'obres.
 • Assegurar un servei de la màxima qualitat.

Perfil de l’agent rehabilitador

L'agent rehabilitador ha de reunir una sèrie de característiques i habilitats per poder dur a terme totes les tasques corresponents per a una correcta rehabilitació integral. Així, l’agent rehabilitador ha de:

 • Conèixer la normativa relativa a la rehabilitació d'edificis i de les diferents convocatòries públiques d'ajuts a la rehabilitació.
 • Tenir coneixements sobre arquitectura, construcció i sector energètic.
 • Estar al dia de les solucions tecnològiques i constructives relacionades amb la matèria.
 • Capacitat de proporcionar un finançament del projecte en els casos on se sol·licita.
 • Tenir capacitat per dirigir i coordinar.

Avantatges de CONTRACTAR un Agent Rehabilitador

 • Aconsegueix l'eficiència energètica més gran en la rehabilitació d'un habitatge.
 • Ofereix confiança en assegurar dur a terme les obres de rehabilitació dins el termini establert i amb les millores arquitectòniques corresponents.
 • Garanteix obtenir el percentatge més alt de subvenció per al finançament de les obres de rehabilitació.
 • Un únic interlocutor per realitzar la rehabilitació en què intervenen múltiples perfils professionals.
Avantatges de CONTRACTAR un Agent Rehabilitador

Vols més informació?

Contacta'ns