Casos d'èxit

Tramitat amb èxit
Comunitat de Propietaris EL PATI de TÀRREGA (1.167.540,00€ de Subvenció)

Comunitat de Propietaris EL PATI de TÀRREGA (1.167.540,00€ de Subvenció)

“Un edifici de Tàrrega ha rebut una subvenció d’1,2 milions d’euros procedents de fons europeus Next Generation per millorar l’eficiència energètica. Es tracta d’una rehabilitació integral centrant-se a dotar d’aïllament tèrmic les façanes i la coberta de l’edifici, així com a instal·lar plaques solars i aerotèrmia per poder reduir considerablement el consum d’energia no renovable i les emissions de CO₂. El projecte suposarà per a la comunitat de propietaris una inversió de 2,5 milions. Es tracta de l’emblemàtic edifici El Pati, que ocupa els números 15, 16 i 17 de la plaça del Carme i acollirà la segona obra d’aquestes característiques que s’impulsa a la província de Lleida després d’una que va començar aquest estiu a Cervera (vegeu notícia).”

En tramitació
Comunitat de propietaris a GRANOLLERS

Comunitat de propietaris a GRANOLLERS

Iniciem els tràmits de sol·licitud de subvenció pel Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació per a COMUNITATS DE PROPIETARIS (programa 3) d'una comunitat de Propietaris de Granollers (Barcelona)

Tramitat amb èxit
Cervera pionera a Lleida en fons NEXT GENERATION (369.004,14 € de subvenció)

Cervera pionera a Lleida en fons NEXT GENERATION (369.004,14 € de subvenció)

A Cervera, un dels blocs d'habitatges serà pioner a Lleida en rebre els fons de la Unió Europea per promoure l'estalvi d'energia. Es tracta d'un edifici d'onze plantes situat en els números 10 i 12 del Passeig Jaume Balmes, construït aproximadament en els anys setanta del segle passat. La comunitat de propietaris ha estat atorgada amb una subvenció del fons Next Generation de la UE, que cobrirà el 65% de la inversió necessària per dotar l'edifici amb una eficiència energètica acord amb el segle XXI.

Tramitat amb èxit
CP Esperança (PREMIA DE MAR)

CP Esperança (PREMIA DE MAR)

Ja hem rebut RESOLUCIÓ FAVORABLE per la sol·licitud de subvenció pel Programa d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (programa 5) i ens trobem en procés de tramitació i a l'espera de resolució per la sol·licitud del Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació per a COMUNITATS DE PROPIETARIS (programa 3) 

 

En tramitació
CP Rasos de Peguera 45

CP Rasos de Peguera 45

Analitzada la morfologia de l'edifici, consultar amb autoritats urbanístiques i revisades les dades tècniques, s'han concebut mesures per aïllar la façana aprofitant els fons europeus disponibles. Les accions proposades inclouen l'aplicació del sistema SATE amb EPS de 8 cm a les façanes, impermeabilització i aïllament a les cobertes, i la substitució de la instal·lació d'aigua. Aquestes accions combinades preveuen reduir el consum d'energia no renovable en un 53,35%, qualificant per al segon tram de subvencions del fons NEXT GENERATION.