Altres col·laboradors

Altres col·laboradors


EosZenit

EosZenit

Gràcies al model inclusiu d'EOS energy, on hi tenen cabuda tots els agents intervinents, el 2022 ens associem amb una de les empreses amb més experiència i recorregut en renovació d'edificis a Catalunya, Zenit Rehabilitació Integral, i el resultat d'aquesta aliança ha estat la societat EOSZENIT energy.

Veure