Next Generation

NEXT GENERATION

Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència

La Unió Europea ha marcat l'objectiu de disminuir les emissions de CO₂ mitjançant la reducció del consum energètic dels habitatges a l'eurozona. Aquesta reducció comportarà un benefici mediambiental així com un important estalvi econòmic per les COMUNITATS DE PROPIETARIS.

Els fons europeus Next Generation compten amb una partida de 3.400 milions d'euros per a la rehabilitació energètica dels edificis com a part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Agent Rehabilitador

Centralitzem totes les necessitats derivades de la Rehabilitació de l’habitatge.

Gestionem els ajuts públics i ens ocupem d'identificar les solucions més adequades per a la comunitat de propietaris.

Duem a terme tots els tràmits necessaris per sol·licitar els ajuts i executar totes les fases del projecte de rehabilitació fins a la seva finalització.

Programes de subvenció disponibles per a la rehabilitació d’habitatges:

 

Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri
Programa d’ajuda a edificis Plurifamiliars
Programa d’ajuda a l’elaboració del llibre per a la rehabilitació
Línies disponibles Next Generation

Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri (programa 1)

Destinataris:

Els destinataris d'aquest programa són els ajuntaments.

Objectiu:

 • El finançament de la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis d'ús predominant residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars.
 • El finançament d'urbanització o reurbanització d'espais públics dins d'àmbits d'actuació denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats en municipis de qualsevol mida de població.

Actuacions subvencionables:

 • Les de rehabilitació d’edificis, sempre que s’obtingui una reducció almenys del 30% del consum d’energia no renovable, referida a la certificació energètica, i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o 35%, segons la zona climàtica.
 • Actuacions d’urbanització, de reurbanització o de millora de l’entorn físic que siguin complementàries a la rehabilitació d’edificis.
 • La prestació de serveis de les oficines de rehabilitació que facilitin la gestió i el desenvolupament de les actuacions programades.

El percentatge subvencionable de la inversió va directament relacionat amb la reducció del consum EPNR: (menys del llibre de l’edifici):

Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació per a COMUNITATS DE PROPIETARIS (programa 3)

Destinataris:

Els destinataris d'aquest programa són els propietaris d'edificis residencials plurifamiliars, les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris.

Requisits:

 • La millora o rehabilitació d'edificis d'ús predominant residencial per a habitatge, sempre que s'obtingui una reducció d'almenys un 30% a l'indicador de consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica.
 • En edificis situats a les zones climàtiques C, D i E, segons la classificació climàtica del Codi Tècnic de l'Edificació, també s'haurà d'aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'habitatge unifamiliar o de l'edifici, segons correspongui, almenys:
  • Zones climàtiques D i E: un 35%
  • Zona climàtica C: un 25%

Objectiu:

Té com a objectiu subvencionar obres de rehabilitació en les que s’aconsegueixi una millora acreditada de l’eficiència energètica en edificis residencials col·lectius.

 

Programa d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (programa 5)

Destinataris:

Els destinataris d'aquest programa són els propietaris d'edificis residencials plurifamiliars, les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris.

Requisits:

- Estar finalitzats abans del 2000.

- Que almenys el 50% de la seva superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, tingui ús residencial habitatge.

Objectiu:

Té com a objectiu global a arribar en el segon trimestre de 2026 la xifra acumulada de 510.000 actuacions de renovació en habitatge i ajudar a multiplicar x10 el ritme de rehabilitacions a Espanya.

 

Línies disponibles Next Generation

2.742 milions d'euros es destinen a Catalunya per fomentar l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables.

 

Ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.
Més informació

Programa PREE 5000 - ICAEN: Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis.
Més informació

Programa DUS 5000 - ICAEN: Ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic.
Més informació

Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges.
Més informació

Els fons europeus fan que sigui el millor moment per rehabilitar energèticament

Els fons europeus fan que sigui el millor moment per rehabilitar energèticament

Next Generation EU no és només un pla de recuperació.

És la clau que ens permetrà la transformació de les economies actuals, sotmeses a les energies provinents de combustibles d’origen fòssil a noves societats generadores d’energies verdes i renovables, més eficients i sostenibles amb el medi ambient.


Next Generation EU no és només un pla de recuperació.

Vols més informació?

Contacta'ns